Haugesund International Preschool FUS

Vi har ledige barnehageplasser (søk plass her)

I Haugesund International Preschool FUS skal vi gjennom lek, språk og glede bygge forståelse og respekt for det felleskap og mangfold som finnes i verden. Vi kan tilby barna en forutsigbar hverdag med et trygt, kompetent personale som trives godt i sammen. Hverdagen vår består av mye musikk, dans og sang (vi har egen dansepedagog), samt aktiviteter som stimulerer til undring og filosofering.

Vi skal forberede barna på å møte et internasjonalt skolesystem, inspirert av IBs læringsplattform. De legger blant annet vekt på å utvikle barns muligheter i et globalt perspektiv og livslang læring. De ser betydningen av å utvikle hele barnet, ikke bare dets intellektuelle siden, men også deres sosiale, emosjonelle, fysiske og kreative sider.

Vi ønsker å vekke barnas nysgjerrighet og interesse for verden og gi de det beste utgangspunktet for valg senere i livet. Vi praktiserer derfor engelsk i tillegg til norsk som arbeidsspråk i barnehagen. 

Ved å tilby barna engelsk vil vi gi de et rikt og variert språkmiljø, samt øke barnas språklige bevissthet. Barn som forholder seg til flere språk fra tidlig alder utvikler ofte evnen til å sammenligne språk, se forskjeller og likheter. Når man snakker med barn om at ord og begreper uttales ulikt på norsk og på engelsk, blir man bevisst benevnelsene og hva ulike ting heter på norsk, engelsk og også andre språk man kjenner til. Språklig bevissthet har vist seg å ha god effekt på utvikling av gode lese- og skrive ferdigheter.

Vi vet at barns hjerne utvikles best gjennom lek. Leken er derfor utgangspunkt for all læring.

Barnehagen skal være en del av den gode barndom. Vårt mål er derfor å kunne gi barna en så god barnehagehverdag og forberedelse til skolestart som mulig.

Vi er en avdelingsbarnehage